Tuottava asiantuntija – verkkototeutus

Paikka

Henkilökohtainen verkkovalmennus, Teams

Päivä ja aika

11.3.2020 - 31.12.2020

Sparrauksen kuvaus?

Sparrauksen tarkoituksena on lisätä asiantuntijan suunnitelmallisuutta, tavoitehakuisuutta, ajanhallinta- ja priorisointitaitoja sekä kasvattaa tiimityötaitoja Sparraus perustuu kahdenväliseen keskusteluun, perehtymiseen erilaisiin artikkeleihin ja teksteihin sekä itsenäisesti työstettäville kotitehtäville. Jokaisella kerralla sparrattava saa tehtäviä, joiden avulla hän pääsee kehittämään omia organisointi- ja kommunikaatiotaitoja työympäristössään.

Kenelle?

Asiantuntijoille, esimiehille, tiiminvetäjille ja johdolle tai vastaavassa roolissa työskenteleville asiantuntijoille.

Sisältö?

  1. Tuottavuus työssä
  2. Oman elämän suunnittelu
  3. Työelämän suunnittelu
  4. Ajanhallinta ja priorisointi
  5. Tehokas kommunikaatio
  6. Tiimihengen luominen
  7. Tiimin tuottavuuden kasvattaminen

Hyödyt?

Työskentely on suunnitelmallista ja pilkotut tavoitteet auttavat saavuttamaan oman sekä työelämän päämääriä.
Oma ajankäyttö selkiytyy ja tehostuu.
Työtehtävien priorisointi helpottuu.

Miten?

Sparraukseen kuuluu seitsemän n. 1,5h tapaamista. Ensimmäinen tapaaminen pidetään kasvokkain asiakkaan tiloissa tai muussa sopivassa ympäristössä, jonka jälkeen valmennusta jatketaan verkkotapaamisten muodossa. Verkkotapaamisissa käytetään mahdollisuuksien mukaan webkameraa paremman keskusteluyhteyden takaamiseksi.

Milloin?

Ilmoittautuminen on jatkuva. Sparraus voidaan aloittaa joustavasti asiakkaan aikataulujen mukaan. Ensimmäinen tapaamisaika sovitaan yhteisesti tilaamisen jälkeen. Verkkotapaamiset pidetään 3-4 viikon välein.

Kouluttaja?

Marjut Sibenberg tai Heidi Kaikkonen

Hinta?

2 443€+ alv 24%

ILMOITTAUDU SPARRAUKSEEN

    Sparrauksen kuvaus? Sparrauksen tarkoituksena on lisätä asiantuntijan suunnitelmallisuutta, tavoitehakuisuutta, ajanhallinta- ja priorisointitaitoja sekä kasvattaa tiimityötaitoja Sparraus perustuu kahdenväliseen keskusteluun, perehtymiseen erilaisiin artikkeleihin ja teksteihin sekä itsenäisesti työstettäville kotitehtäville. Jokaisella kerralla sparrattava saa tehtäviä, joiden avulla hän pääsee kehittämään omia organisointi- ja kommunikaatiotaitoja työympäristössään. Kenelle? Asiantuntijoille, esimiehille, tiiminvetäjille ja johdolle tai vastaavassa roolissa työskenteleville asiantuntijoille. Sisältö?...