Leos2go > Tehostus > Tilanneanalyysi
Worried businessman sitting at office desk full with books and papers being overloaded with work.

Hiipuuko yrityksesi kassavirta? Tiedätkö palveluidesi todellisen kannattavuuden? Selvitä yrityksesi todellinen tilanne ja tee suunnanmuutos jo tänään.

Tiedätkö kauanko yrityksen kassavarannot riittävät, kuinka nostaa kannattavuutta tai miten uudistua? Mitä ennakoivia toimenpiteitä voit tehdä yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tai mitä rahoitusta voit yritystoiminnallesi saada?

Autamme pk-yrityksiä näkemään oman liiketoimintansa haasteet ja sudenkuopat, tuomaan oikeat tunnusluvut päätöksenteon tueksi ja seurantaan sekä tekemään konkreettisia ratkaisuja kannattavuuden parantamiseksi. Tilanneanalyysissä tutustumme yrityksen tietoihin, teemme yritykselle kassavirtalaskelman, valitsemme ja laskemme seurattavat tunnusluvut sekä haastattelemme yritystoiminnan avainhenkilöt. Selvitämme lisäksi vaihtoehdot rahoitukselle ja annamme toimenpide-ehdotukset liiketoiminnan suunnanmuutokselle. Palvelumme sopii niin kassakriisissä kamppaileville kuin liiketoiminnan hidastumisen vaiheessa oleville yrityksille. Analyysin tulokset on asiakkaan hyödynnettävissä jopa viikossa.

Nykytilan selvityksessä ulkopuolinen apu on tarpeen, kun halutaan puolueetonta näkökulmaa ja tukea päätöksentekoon. Vahvuutenamme on erityisesti IT-, palkka- ja taloushallinnon kokemus sekä hyvä bisnesymmärrys Toimimme aina ihmiset huomioiden, mutta myös ripeästi, liiketoimintalähtöisesti ja realistisesti.

Teemme selvityksen nopeasti ja puolueettomasti.

TILANNEANALYYSI 3 740€

LÄPILEIKKAUS YRITYKSEN TILANTEESTA

Yrityksen nykytilan selvitys

Henkilöstön haastatteluja, taloustietoja, asiakas- ja palvelu/tuotetietoja hyödyntäen koostamme kokonaiskuvan yrityksen nykytilasta.

TALOUSTIETOJEN ANALYSOINTI

Talous-tietojen analysointi

Laskemme kanssasi tärkeimmät tunnusluvut yritykselle, teemme kassavirtalaskelman tuleville kuukausille sekä sovimme seurannasta.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Aika suunnan-muutokselle

Teemme ehdotukset toimintanne kehittämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Selvitämme myös yrityksellenne mahdolliset rahoitusvaihtoehdot.

Kuinka paljon enemmän tekemättä jättäminen maksaa? Tilaa analyysi yrityksesi tilasta nyt ja aloita suunnanmuutos jo tänään.

Hannu Sibenberg
Hannu Sibenberg
Puhelin:050 337 3415

    %d bloggers like this: