Valmentava johtaja – verkkototeutus

Paikka

Henkilökohtainen verkkovalmennus, Teams

Päivä ja aika

11.3.2020 - 31.12.2020

Sparrauksen kuvaus?

Sparrauksen tarkoituksena on lisätä esimiehen suunnitelmallisuutta, tavoitehakuisuutta, delegointi- ja johtamistaitoja sekä herättää ajatuksia johtamisen malleista ja tuoda uusia näkökulmia omien johtamistaitojen kehittämiseksi. Sparraus perustuu kahdenväliseen keskusteluun, perehtymiseen erilaisiin artikkeleihin ja teksteihin sekä itsenäisesti työstettäville kotitehtäville. Jokaisella kerralla sparrattava saa tehtäviä, joiden avulla hän pääsee kehittämään omia johtamistaitoja työympäristössään.

Kenelle?

Esimiehille, tiiminvetäjille ja johdolle tai vastaavassa roolissa työskenteleville asiantuntijoille.

Sisältö?

  1. Valmentavan johtamisen haasteet
  2. Organisaation nykytila ja tavoitteet
  3. Tiimiläisten motivointi
  4. Tuottavan tiimin rakentaminen ja johtaminen
  5. Tiimiläisten kehittäminen
  6. Tiimin valtuuttaminen päätöksentekoon
  7. Muutoksen johtaminen

Hyödyt?

Työskentelystä tulee tavoitteellisempaa.
Johtamistyyli muokkautuu itseohjautuvaa tiimiä tukevaksi.
Itseluottamus omiin johtamistaitoihin vahvistuvat.
Tiimi saa enemmän vastuuta ja esimiehen työkuorma pienenee.

Miten?

Sparraukseen kuuluu seitsemän n. 1,5h tapaamista. Ensimmäinen tapaaminen pidetään kasvokkain asiakkaan tiloissa tai muussa sopivassa ympäristössä, jonka jälkeen valmennusta jatketaan verkkotapaamisten muodossa. Verkkotapaamisissa käytetään mahdollisuuksien mukaan webkameraa paremman keskusteluyhteyden takaamiseksi.

Milloin?

Ilmoittautuminen on jatkuva. Sparraus voidaan aloittaa joustavasti asiakkaan aikataulujen mukaan. Ensimmäinen tapaamisaika sovitaan yhteisesti tilaamisen jälkeen. Verkkotapaamiset pidetään 3-4 viikon välein.

Kouluttaja?

Marjut Sibenberg

Hinta?

2 723€+ alv 24%

ILMOITTAUDU SPARRAUKSEEN

    Sparrauksen kuvaus? Sparrauksen tarkoituksena on lisätä esimiehen suunnitelmallisuutta, tavoitehakuisuutta, delegointi- ja johtamistaitoja sekä herättää ajatuksia johtamisen malleista ja tuoda uusia näkökulmia omien johtamistaitojen kehittämiseksi. Sparraus perustuu kahdenväliseen keskusteluun, perehtymiseen erilaisiin artikkeleihin ja teksteihin sekä itsenäisesti työstettäville kotitehtäville. Jokaisella kerralla sparrattava saa tehtäviä, joiden avulla hän pääsee kehittämään omia johtamistaitoja työympäristössään. Kenelle? Esimiehille, tiiminvetäjille ja johdolle...