Meitalla panostetaan tiimityöhön

Oli yritys mikä tahansa, sen tulee saada henkilöstö sitoutettua sekä toiminta hiottua tuottavaksi ja asiakkaita palvelevaksi, jotta yrityksellä on hyvät mahdollisuudet selviytyä kilpailussa. Haastattelimme Meidän IT ja talous Oy:n henkilöstöpalvelujen kahta palvelupäällikköä, Piia Ikosta sekä Suvi Paunosta, ja kysyimme miten Meitalla huolehditaan henkilöstöstä ja samalla vastataan asiakkaiden vaatimuksiin olla tehokas palveluntuottaja.

Meidän IT ja talous Oy aloitti toimintansa vuoden alussa, kun Saimaan talous ja tieto Oy, Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ja Siun Talous Oy yhdistyivät. Heti haastattelun alussa kävi selväksi, että Meitassa on ensimmäisen vuoden aikana panostettu vahvasti uusien toimintamallien luomiseen, missä myös henkilöstön rooli on ollut näkyvä. Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa uusiin työtapoihin ja päästä kehittämään prosesseja alusta alkaen. Käyttöön halutaan aidosti parhaat ja toimivimmat tavat tehdä työtä, jotta henkilöstö pystyy keskittymään entistä enemmän asiakaspalveluun ja kehittämistehtäviin.

Syksyn aikana Meitalla on pilotoitu tiimilähtöistä toimintamallia, jossa perinteisistä henkilöidyistä palkkapoteista siirrytään kohti tiimikohtaisia asiakasvastuita. Suvin mielestä hienoa muutoksessa on ollut nähdä se, kuinka tiimiläiset kokevat olevansa tärkeä osa tiimiä. ”On ollut kiva katsoa, kun tiimiläiset ideoivat yhdessä sekä pääsevät vaikuttamaan ja kehittämään oikeasti omaa työtään. Se antaa heille motivaatiota ja vahvistaa ammatti-identiteettiä.” Muutos on tuonut esiin myös pelkoa oman työn puolesta. Tuleeko oma työmääräni muutoksen myötä kasvamaan tai laitetaanko ihmisiä pois, jos työt vähenevät? Onko osaamisellani arvoa tiimityössä? Näitä huolia poistetaan avoimella keskustelulla muutoksen tavoitteista. Tiimiyttämisen tarkoituksena on ennen kaikkea jakaa osaamista ja tukea palvelun jatkuvuutta. Piia toteaa muutoksen tuovan kaivattua helpotusta lomittamiseen ja sijaistamiseen laajentuvan osaamisen myötä. Toimintatavat yhtenäistyvät, toiminnan kehittämiselle jää enemmän aikaa ja töitä tehdään yhdessä, toisia tukien. ”Et ole siinä työssäsi yksin. Sinulla on se kaveri, jonka kanssa jakaa vaikeita ongelmia ja onnistumisia.” Suvi jatkaa.

Toimintatapamuutosten lisäksi Meitalla rullataan käyttöön uusi ja kannustavampi palkkausmalli lähiaikoina, jossa pelkästään tehokkuus tai kokemusvuodet eivät ole mittari palkkakehitykselle. ”Aiemmin on keskitytty palkitsemaan vain työurista. Nyt myös nuorille mahdollista hyötyä uudesta palkkausmallista.” Suvi kommentoi. Myös osaamisen ylläpitoon Meitalla panostetaan. Tutkintoon johtavaan opiskeluun on mahdollista käyttää kaksi palkallista työpäivää kuussa ja tätä etua henkilöstö hyödyntääkin ahkerasti. Perinteisten ohjelmisto- ja substanssikoulutusten lisäksi tarjolla on verkko-oppimisympäristö itseopiskelua varten. Henkilöstön omia toiveita koulutuksen suhteen kuunnellaan herkällä korvalla. Uramahdollisuuksia henkilöstöpalveluiden puolella on kehittyä vastaavaksi asiantuntijaksi, suunnittelijaksi, sovellusasiantuntijaksi tai esimiestyöhön. Myös osaamiseen laajentaminen talous- tai IT-palveluihin onnistuu yrityksen sisällä.

Tehokkuutta haetaan tiimiyttämisen ja käytäntöjen yhtenäistämisen lisäksi ohjelmistojen harmonisoinnista sekä ohjelmistojen sisäänrakennettujen automatisointimahdollisuuksien käyttöönotosta ja robotiikasta. Pohjimmaisena ajatuksena kuitenkin se, että hyödynnetään olemassa olevat ratkaisut parhaalla mahdollisella tavalla ennen uusia hankintoja ja panostetaan henkilöstön toimintatapojen kehittämiseen. Tehostamishankkeessa henkilöstön tehokkuus ja hyvinvointi on keskiöissä ja ohjelmistoparannuksilla tuetaan tehokasta arkea.

Piia ja Suvi kuvaavat Meitan parhaiksi puoliksi ihmiset, vapauden ja mahdollisuuden osallistua kehittämiseen. ”Meillä viedään asioita eteenpäin positiivisessa hengessä”. Muutoksen eteenpäinviennissä on aina haasteita, mutta Piia ja Suvi olivat luottavaisia, että avoimella keskustelulla ja yhteistyöllä niistäkin selvitään. Meita kertoo esimerkillään, että toiminnan järkevöittäminen ja tehostaminen on mahdollisuus myös henkilöstölle kasvattaa omaa osaamista, kehittää yritystä ja luoda työpaikkaa, jossa viihdytään.

Leos2go ja Meita ovat tehneet yhteistyötä palkkahallinnon prosessien kehittämisen ja tiimiyttämisen saralla.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: