Täytyykö tehostamisen olla peikko?

”Ja ei sitten puhuta tehostamisesta…” sanoo henkilöstöpäällikkö ohjausryhmän päätteeksi, kun projektin päämääränä on muokata palkkahallinnon prosesseja tehokkaammaksi. Ongelmia on useita, palkanmaksun lähestyessä tehtävät venyvät usein ylitöiksi ja stressi kasvaa. Vaihtuvuus on liian suurta, työssä ei viihdytä. Asialle halutaan muutosta. Sanalla tehostaminen on negatiivinen kaiku, mistä kiittäminen pörssiyhtiöiden YT-kommunikaatiota. Näin 2020-luvun lähestyessä, voisiko tehostamisen nähdä myös työntekijän mahdollisuutena?

Työn merkityksellisyyttä, arvostusta ja mahdollisuutta kehittyä pidetään tärkeimpinä motivaattoreina työelämässä. Samaan aikaan fakta on, että työtä tehdään siellä, missä se on kannattavaa. Jotta yhä useampi työ voisi täyttää muuttuvan työelämän vaateet ja olla kannattavaa, tulee myös työn tekemisen muuttua – näin myös palkkahallinnossa. Manuaaliset rutiinitehtävät vievät palkka-asiantuntijoiden ajan, kun painopisteen tulisi olla nimenomaan asiantuntijuudessa; palvelussa, tulkinnoissa, kehityksessä ja ratkaisussa. Asiantuntijoiden osallistaminen ja kuuntelu on muutoksen läpiviennissä tärkeää, kuin myös se, että asiantuntija osoittaa ammattitaitoaan tarkastelemalla prosessin osia kriittisesti. Tarkoituksena on löytää suoraviivaisempi tapa tehdä töitä, vähentää työkuormapiikkejä ja tuoda enemmän mielekästä sisältöä tekemiseen.

Tehostamisessa voi olla kyse tehtävien uudelleen organisoinnista, työtapojen muutoksesta, automaatiosta, uuden ohjelmiston tai vaikka robotiikan käyttöönotosta. Tarkoituksena ei ole yksittäisen työntekijän työkuorman kasvattaminen tai eriarvoisuuden lisääminen. Tällainen toimintatapa ei ole kestävää niin henkilöstön kuin liiketoiminnankaan kannalta. Kun tehostaminen tehdään oikein, tuo se henkilöstölle mahdollisuuden laajentaa tehtäväkenttää, tehdä työstä asiantuntijaorientoitunutta ja näin myös työssä viihtyvyys kasvaa.

Jos koet, että palkkahallintosi kaipaa buustausta tai haluat kuulla lisää, ota rohkeasti yhteyttä.

[email protected] /+358 408 268 353

[email protected] / +358 503 373 415

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: